(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Agribank Chi nhánh Ngô Quyền ủy quyền như sau:
Ngày 26/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải An, TP. Hải Phòng ảnh 1