(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 26/11/2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

- Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 03 thửa đất tại Trung tâm thương mại huyện Tân Châu thuộc Khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

1) Quyền sử dụng đất ODT diện tích 85,1m2, thửa số 256, tờ bản đồ số 26. Giá khởi điểm: 3.191.760.600 đồng. Tiền đặt trước: 160.000.000 đồng.

2) Quyền sử dụng đất ODT diện tích 86,1m2, thửa số 257, tờ bản đồ số 26. Giá khởi điểm: 3.229.266.600 đồng. Tiền đặt trước: 162.000.000 đồng.

3) Quyền sử dụng đất ODT diện tích 87,1m2, thửa số 260, tờ bản đồ số 26. Giá khởi điểm: 3.266.772.600 đồng. Tiền đặt trước: 164.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô đất.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao sổ hộ khẩu.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 23/11/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký, tại nơi có bất động sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 26/11/2020 (thứ năm), tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu.

Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.