(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Agribank Chi nhánh Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 26/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội ảnh 1