(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm ủy quyền như sau:
Ngày 26/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội ảnh 1