(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 BIDV Chi nhánh Đắk Nông ủy quyền như sau:
Ngày 26/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông ảnh 1