(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Agribank - Chi nhánh Phú Nhuận ủy quyền như sau:

Ngày 26/11/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Thiết bị y tế Minh Phúc vay tại Agribank Chi nhánh Phú Nhuận ảnh 1