(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 194/2020/HĐDVĐGTS, ngày 10/11/2020 giữa Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku, địa chỉ: Số 81 đường Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản đấu giá: Đấu giá tài sản là Gỗ thu hồi từ việc chặt hạ cây xanh bị chết trên địa bàn thành phố Pleiku gồm: 21,58 m3 Gỗ các loại

Giá khởi điểm đấu giá: 18.729.929 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu bảy trăm hai mươi chín ngàn chín trăm hai mươi chín đồng).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ;

Thời gian; Địa điểm xem tài sản: Ngày 16/11/2020 và ngày 17/11/2020. Xem trực tiếp tại nơi có tài sản bán đấu giá (giờ hành chính).

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/11/2020 đến 15 giờ 00 phút, ngày 23/11/2020 (giờ hành chính).

Thời gian thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Ngày tổ chức đấu giá (dự kiến): Lúc 16 giờ 00 phút, ngày 26/11/2020.

Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.