(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95, Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: ấp Lợi Thuận, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Cho thuê căn tin: Diện tích: 150 m2. Giá khởi điểm: 2.500.000 đồng/ tháng. Thời gian 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê, (mỗi năm học tính 9 tháng/năm, thời gian thuê là 27 tháng). Tương ứng 67.500.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tài sản 2: Cho thuê nhà xe học sinh. Diện tích: 223 m2. Giá khởi điểm: 1.500.000đ/tháng. Thời gian 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê (mỗi năm học tính 8 tháng/ năm, thời gian cho thuê là 24 tháng). Tương ứng 36.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

2.2. Nơi có tài sản đấu giá: Trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: ấp Lợi Thuận, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động.

2.4 Căn cứ pháp lý đấu giá tài sản:

+ Công văn số 4513/UBND-KHTC ngày 24 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sử dụng tài sản công để cho thuê của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Công văn số 1020/ SGDĐT - KHTC ngày 23 tháng 7 năm 2019 về việc thực hiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Biên bản họp xác định giá khởi điểm lúc 10 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2020 của Trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc.

+ Đề án sử dụng tài sản công của Trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày ngày 11, ngày 12/11/2020 liên tục trong giờ hành chính.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại Trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: ấp Lợi Thuận, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/11/2020 đến 17 giờ ngày 23/11/2020 liên tục trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

4.2. Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95, Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

5.1. Bước giá:

- Tài sản 1: cho thuê căn tin: 200.000 đồng/tháng. Tương ứng với: 5.400.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tài sản 2: cho thuê nhà xe: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng với: 2.400.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

5.2. Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: cho thuê căn tin: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Tài sản 2: cho thuê nhà xe: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

5.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 23, 24 và 25 tháng 11 năm 2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty 7 286 327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Phòng Giao dịch Gò Công.

5.4. Tiền mua hồ sơ:

- Tài sản 1: cho thuê mặt bằng căn tin: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tài sản 2: cho thuê nhà xe: 100.000 đồng/hồ sơ.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá một vòng duy nhất; đấu giá từng tài sản cho thuê.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

8.1. Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 ngày 26 tháng 11 năm 2020.

8.2. Địa điểm: tại Trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: ấp Lợi Thuận, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Ghi chú:

- Tài sản 1: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Giá mỗi xuất ăn không quá 20.000 đồng.

- Tài sản 2: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí dịch vụ trông giữ xe theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Người trúng đấu giá (tài sản 1 và tài sản 2) phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 094 4 040 252.