(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Viễn thông Đồng Tháp ủy quyền như sau:

Ngày 26/11/2020, đấu giá cáp đồng đã hỏng tại TPHCM ảnh 1