(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ Đấu giá miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2018 do Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH.

Số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: Các tài sản hư hỏng kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 07/2018 của Tổng Công ty điện lực TP.HCM TNHH - Lô 3 (MBT các loại).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM 5 Đ7/2018 (186 danh mục): 3.615.000.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm mười lăm triệu đồng).

- HM 6 Đ7/2018 (183 danh mục): 3.920.000.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y trong thời hạn 03 tháng các loại giấy tờ sau:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(ii) Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH);

(iii) Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng.

Đồng thời, khách hàng phải có Cam kết về công suất cho phép Công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH; công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá.

Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/11/2018 đến 11h00’ ngày 21/11/2018.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 20% so với giá khởi điểm + Phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản: Ngày 15/11/2018 và ngày 16/11/2018 - Lúc 13h30’ đến 13h40’, khách hàng tập trung tại Công ty Dịch vụ điện lực TP.HCM. Xem tài sản: Từ 13h45’ đến 16h00’.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/11 đến 16h00’, ngày 23/11/2018.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14h00’, ngày 26/11/2018 (thứ  Hai).

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng chi nhánh Công ty CP Đấu giá Việt Nam, số 108 Hoa Cúc, P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT: 028 3517 4055.