(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo bán đấu giá vào ngày 26/11/2018 do Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền như sau:

Tài sản: QSDĐ1.222,4 m2 thuộc thửa 234, TBĐ 9 tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hạnh Trung, huyện Cai Lậy (nay là TX. Cai Lậy), tỉnh Tiền Giang. GKĐ: 1.373.400.000 đ. Tiền đặt trước: 137.000.000 đ.

Người có TS: Ngân hàng TMCP Quốc Dân, số 28C - 28D Phố Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội.

Tổ chức đấu giá TS: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, số 336 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM.

Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 11h30, ngày 24/11/2018 tại số 336 An DươngVương, P.4, Q.5, TP.HCM.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 8h00, ngày 21/11/2018 đến 17h00, ngày 23/11/2018, trừ trường hợp tổ chức đấu giá TS và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp HS hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

Mở phiên đấu giá: Lúc14h30, ngày 26/11/2018 tại 336 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM. Liên hệ: 028.66820690.