(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 336 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/10/2017. 
Ngày 26/10: Có 3/336 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Ngày 26/10: Có 3/336 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 333 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải (tỉnh Trà Vinh) thông báo mời chào hàng gói thầu “Mua 03 xe ô tô 7 chỗ đã qua sử dụng phục vụ cho công tác đào tạo lái xe hạng B2” dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/11/2017 đến 8 giờ ngày 8/11/2017, trong khi đóng, mở thầu ngày 10/11/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành đến trước thời điểm đóng thầu; Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang thông báo mời chào hàng gói thầu xây lắp và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm hàng hóa, đều nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.