(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội ủy quyền như sau:

Mời tham gia đấu giá tài sản là tài sản thanh lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội

Đấu giá tài sản là tài sản thanh lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội

1. Đơn vị có tài sản đấu giá và Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: Số 3 ngõ 7, phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá tài sản (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia. (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.).

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá:

- Tài sản đấu giá: là tài sản thanh lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội tại Quyết định số 1008/QĐ-LĐTBXH ngày 14/8/2020 (có bảng kê danh mục tài sản đấu giá kèm theo).

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 337.727.420 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi bảy nghìn, bốn trăm hai mươi đồng).

- Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

3. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tiền hồ sơ mời tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/hồ sơ (bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

- Tiền đặt trước là: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng).

- Tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/10/2020 (theo giờ hành chính).

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia (địa chỉ: 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký đấu giá gửi bằng hình thức thư đảm bảo phải được nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 22/10/2020. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 22/10/2020 sẽ không được tiếp nhận.

- Nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 21/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/10/2020 (giờ hành chính).

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc Gia; Số tài khoản: 2121.00.02.35.3333 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Tây Hồ; Nội dung: “…Tên cá nhân/tổ chức đăng ký tham gia đấu giá, Số CMND/Mã số doanh nghiệp… nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản là tài sản thanh lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng BIDV tính đến 17 giờ 00 phút ngày 22/10/2020.

5. Đăng ký xem tài sản:

- Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Đến 17 giờ 00 phút ngày 19/10/2020 (giờ hành chính);

- Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: 02 ngày 19/10/2020 và 20/10/2020 tại nơi lưu giữ tài sản (địa chỉ: 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 26/10/2020 (Thứ Hai).

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia (Hội trường tầng 3 - số 193 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).

7. Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia; ĐT: 024.37.622.619.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ LĐ – TB và XH; ĐT: 024.33.908.686.

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo mời tham gia đấu giá tài sản số 417/2020/TB ngày 07/10/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc Gia)

29-2