(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 129/2020/HĐ-ĐG ngày 05/10/2020 được ký kết giữa Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất đối với các lô đất trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cụ thể như sau:

1.1. Quyền sử dụng đất thuộc Khu đô thị Sân Bay, Phường 1: Khu Q gồm 12 lô, từ lô số 11 đến lô số 21 giá khởi điểm từ 896.400.000 đồng đến 941.400.000 đồng/lô và Lô số 1 giá khởi điểm 2.184.840.000 đồng;

1.2. Quyền sử dụng đất thuộc Lô số 18 đường Lê Thị Khéo, Khu dân cư Rạp Hát phường 1, giá khởi điểm: 794.205.000 đồng;

1.3. Quyền sử dụng đất thuộc Cụm dân cư Cầu Dây, phường 3, gồm 03 lô Giá khởi điểm từ 250.865.600 đồng đến 346.464.000 đồng/Lô;

1.4. Quyền sử dụng đất thuộc Lô cặp thửa số 103 tờ BĐ số 2-6-2 đường Trần Công Vịnh, phường 2, giá khởi điểm 104.601.600 đồng;

1.5. Quyền sử dụng đất thuộc Cụm dân cư Làng Nghề, phường 3, gồm 22 lô Giá khởi điểm từ 600.000.000 đồng đến 1.092.100.000 đồng/Lô.

(Đính kèm bảng kê chi tiết quyền sử dụng đất đấu giá)

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có). Đấu giá theo từng lô.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

2.1. Thời gian xem tài sản: Phòng tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 26/10/2020 (trong giờ hành chính).

2.2. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 22/10/2020 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi và tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường trong ngày 22/10/2020.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

4.1. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống; 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng.

4.2. Tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm/hồ sơ, thời gian nộp từ ngày 21/10/2020 đến 16 giờ ngày 22/10/2020. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản thanh toán riêng của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi số: 070116995555 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Tân An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 22/10/2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi và tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường trong ngày 22/10/2020.

Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 16 giờ ngày 22/10/2020 khi nộp phiếu trả giá người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp).

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ khẩu, của người đăng ký tham gia đấu giá.

- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

5.3. Đối tượng được tham gia đấu giá: hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 119 của Luật đất đai năm 2013, và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

5.4. Điều kiện tham gia đấu giá: Là Đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

5.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua và lập bộ hồ sơ đấu giá nộp tại địa điểm đăng ký theo thời gian quy định của thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09 giờ, ngày 26/10/2020.

6.2. Địa điểm đấu giá: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường, địa chỉ: số 02 đường Hùng Vương, phường 1,thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường. địa chỉ: số 02 đường Hùng Vương, phường 1,thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Người có nhu cầu xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696, để biết thêm chi tiết./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẤU GIÁ

1. Quyền sử dụng đất thuộc Khu đô thị Sân Bay giai đoạn 1, phường 1

Ngày 26/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An ảnh 1
Ngày 26/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An ảnh 2
Ngày 26/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An ảnh 3
Ngày 26/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An ảnh 4