(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2020 do Công ty TNHH ĐTXD TĐK ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty TNHH ĐTXD TĐK - Địa chỉ: phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

Ngày 26/10/2020, đấu giá máy móc thiết bị th công tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1

- Đấu giá riêng lẻ từng tài sản

- Tất cả tài sản trên giá chưa bao gồm thuế GTGT

- Người trúng đấu giá chịu các chi phí như: Lệ phí trước bạ, thuế GTGT, các chi phí khác liên quan đến vận chuyển tài sản

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 23/10/2020 tại Lô B2, Cụm công nghiệp Quế Cường, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 23/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Theo danh sách ở trêm

7. Thời hạn, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 23/10/2020

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày đủ điều kiện bỏ phiếu ghi giá vào thùng phiếu đến trước 10 giờ 00 ngày 26/10/2020

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 26/10/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.