(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2020 do Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Ngày 26/10/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại TPHCM ảnh 1