(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2020 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 26/10/2020, đấu giá đấu giá xe ô tô Chevrolet Cruze tại TPHCM ảnh 1