(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2020 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 26/10/2020, đấu giá 2 xe ô tô tại TPHCM ảnh 1