(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2020 do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí. Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 02 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Lô 1: từ 9 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 26/10/2020

- Lô 2: từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 26/10/2020

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

4. Tài sản đấu giá: 02 Lô tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm Lô 1: 17 tang vật, Lô 2: 6 tang vật (bán đấu giá chung nguyên lô, không bán riêng lẻ từng tài sản)

Mô tả tài sản:

* Lô 1: 17 tang vật

Ngày 26/10/2020, đấu giá 02 Lô tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 1
Ngày 26/10/2020, đấu giá 02 Lô tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 2
Ngày 26/10/2020, đấu giá 02 Lô tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 3
Ngày 26/10/2020, đấu giá 02 Lô tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 4

* Lô 2: 06 tang vật

Ngày 26/10/2020, đấu giá 02 Lô tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 5
Ngày 26/10/2020, đấu giá 02 Lô tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại TPHCM ảnh 6

5. Giá khởi điểm:

- Lô 1: 995.576.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

- Lô 2: 831.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi mốt triệu đồng)

6. Tiền đặt trước:

- Lô 1: 199.115.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín triệu, một trăm mười lăm triệu đồng)

- Lô 2: 166.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm nghìn đồng)

nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 13810000211920 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Nghé.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 21/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020 (Tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 09/10/2020 (liên hệ tổ chức đấu giá nhận giấy giới thiệu. Ngoài thời gian trên, tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm nếu người tham gia không xem được tài sản)

- Địa điểm: Kho tang vật Cục tại KM07, xa lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

8. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và Đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 22/10/2020.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: theo quy định của pháp luật và đáp ứng điều kiện của người có tài sản.

9. Nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 21/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020.

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM.

- Điều kiện nộp phiếu trả giá: đã nộp tiền đặt trước.

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.