(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2020 do Chi Cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, Phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

2. Tên địa chỉ người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: số 10, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng;

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/10/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số: 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

4. Tài sản đấu giá: 01 Tàu kiểm ngư đã qua sử dụng

Thông tin tài sản: Tàu kiểm ngư; biển kiểm soát VN – 94915-KN

- Vật liệu võ Composite; Lmax = 20,20m; Bmax = 5,00m; D= 2,00m; Ltk=16,53m x 4,2m x 1,2m; Ký hiệu máy Yammar; số máy: 08592, công suất: 640cv

(Chi tiết trên tàu giao theo chứng thư thẩm định giá số 10/2020/CT-ĐS-ST, ngày 27/03/2020 của SVICC)

- Nơi có tài sản đấu giá: tại Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng;

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm không tính VAT: 296.475.000đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm/hồ sơ. Nhận tiền đặt trước tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá; (trừ trường hợp Công ty và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá)

- Nhận tiền ngày 21/10/2020 đến 17h00 ngày 23/10/2020; theo sao kê của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sóc Trăng;

+ Tài khoản giao dịch Công ty đấu giá Hợp danh Đất Mũi

+ Số tài khoản: 742.10.005.363636; Tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sóc Trăng

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ/ 01 hồ sơ (Theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 15 và 16/10/2020, tại Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; (khách hàng xem tài sản phải đăng ký chi nhánh công ty trước 01 ngày)

7. Thời gian, địa điểm, bán và nhận hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo đến 17h00 ngày 23/10/2020 (hết hạn);

+ Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc trường hợp quy định tại K4, Đ38, Luật Đấu giá tài sản năm 2016);

Khách hàng trúng giá chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế VAT, phí, lệ phí, chi phí khác........ theo quy định. (nếu có);

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá tài sản, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo, Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy CMND người đại diện để kiểm tra, đối chiếu;

8. Hình thức và Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại thời điểm mua hồ sơ tham gia đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng muốn biết thêm chi tiết tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: (0299)3773636;

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)