Ngày 25/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/HĐ-DVĐGTS ngày 25/8/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú.

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú. Địa chỉ: KP Tân An, TT. Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là: QSDĐ 32 thửa đất thuộc khu quy hoạch TTHC xã tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước:

- Tổng diện tích: 11.882,8 m2

- Tổng số thửa: 32 thửa (Kèm danh sách chi tiết từng lô)

- Vị trí: Thuộc quy họach TTHC xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời gian sử dụng: Đất ở lâu dài

Tài sản trên được tổ chức đấu giá riêng lẻ từng lô (thửa)

4/ Tổng giá khởi điểm: 14.087.845.000 đồng (Mười bốn tỷ không trăm tám mươi triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

5/ Tiền đặt trước là: 15% trên giá khởi điểm của từng lô. Thời gian thu tiền đặt trước là ngày 22/9 (đến 17h 00 phút). Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp trước thời gian quy định trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.

6/ Tiền hồ sơ tham gia: Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: từ 200.000đ/1lô đến 500.000đ/1lô

7/ Phương thức đâu giá: trả giá lên.

8 / Hình thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, nhiều vòng tại cuộc đấu giá. Đấu giá riêng lẻ từng lô. Bước giá: 01% trên giá khởi điểm của từng vòng đấu.

9/ Thời gian địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 28/8/2020 đến 17h 00 phút ngày 22/9/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

10/ Thời gian xem tài sản: Từ ngày 15/9/2020 đến ngày 16/9/2020 (trong giờ hành chính). Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản cử đ/c Tùng (0973.333.308) phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ huyện Đồng Phú hướng dẫn cho khách hàng xem tài sản tại nơi có tài sản.

11/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 28/8/2020 đến 17h 00 phút ngày 22/9/2020 (trong giờ hành chính). Trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

12/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 25/9/2020 tại UBND thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

13/ Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực tài chính và tư cách pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phế duyệt. Đồng thời không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá năm 2016. Đồi với người tham gia là tổ chức thì phải có giấy phép kinh doanh, nếu người đại điện theo pháp của tổ chức, cá nhân không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì phải có giấy ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

14/ Điều kiện tham gia:

- Thuộc đối tượng tham gia đấu giá.

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành, Trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá,

- Có CMND/CCCD/HC và hộ khẩu phô tô có chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính.

- Một hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá. Một tổ chức chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá. Trường hợp có từ hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Có chứng từ nộp tiền đặt trước theo quy định

- Có cam kết xem tài sản (nếu có)

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Ngày 25/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 25/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ảnh 2

Chuyên đề

Kết nối đầu tư