Ngày 25/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Gò Vấp, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/8/2022 do Agribank – Chi nhánh Gia Định ủy quyền như sau:
Ngày 25/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Gò Vấp, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư