Ngày 25/8/2022, đấu giá Gỗ rừng trồng sản xuất loài cây Keo lai và rừng hỗn giao Keo tại tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/8/2022 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai.

Tài sản đấu giá: Gỗ rừng trồng sản xuất loài cây Keo lai và rừng hỗn giao Keo, Tếch có chứng chỉ FSC® của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai. Diện tích thực hiện khai thác 36,3 ha. Tổng sản lượng gỗ dự kiến theo hồ sơ thiết kế: 3.963,72 m3.

Giá khởi điểm: 5.059.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng.

Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng

Tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 12/8/2022 đến 16 giờ 00”, ngày 22/8/2022 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Địa chỉ: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian đấu giá: 09 giờ 00, ngày 25/8/2022.

Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai.

Liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Đ/c: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0251.250084.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư