Ngày 25/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2022 do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam

Địa chỉ: Số 37 Trần Thủ Độ, khu vực 4, phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Số điện thoại: 0293 3583 939

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành

Địa chỉ: Ấp thị trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 31/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 22/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 31/03/2022 - 17:00 22/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 17h00 ngày 22/4/2022 tại Văn phòng Công ty. - Điều kiện đăng ký: + Người đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện, không thuộc các trường hợp bị cấm theo qui định của Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan (chi tiết điều kiện đăng ký cụ thể tại Qui chế đấu giá tài sản). - Cách thức đăng ký: + Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty để mua và nộp hồ sơ đấu giá (Trong giờ hành chính). + Nộp tiền đặt trước: Theo qui định. - Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam. - Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang. (Hướng dẫn ghi nội dung nộp tiền đặt trước: Tên tổ chức/cá nhân nộp tiền đặt trước QSDĐ (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Thông và bà Nguyễn Thị Thúy Vân).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 25/04/2022

Địa điểm: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Chuyên đề

Kết nối đầu tư