Ngày 25/4/2022, đấu giá nhà đất tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2022 do Cục Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Ngày 25/4/2022, đấu giá nhà đất tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư