Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phong ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Số điện thoại: 02523832720

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phong

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 22/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 24/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 21/02/2022 - 17:00 22/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Địa điểm: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phong b) Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá: - Đã nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá và hồ sơ, tài liệu quan đến tài sản đấu giá. - Bản sao CMND còn thời hạn sử dụng hoặc CCCD và hộ khẩu của người đăng ký và kèm theo bản chính để đối chiếu. - Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận ban hành và có chữ ký của người tham gia đấu giá. - Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu tổ chức đăng ký). - Nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia đấu giá, giấy ủy quyền phải được công chứng, chứng thực của các tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã, phường, thị trấn).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/03/2022

Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phong

Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 2
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 3
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 4
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 5
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 6
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 7
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 8
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 9
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 10

Chuyên đề

Kết nối đầu tư