Ngày 25/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 25/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TPHCM ảnh 1Ngày 25/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TPHCM ảnh 2

Chuyên đề

Kết nối đầu tư