Ngày 25/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2022 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá họp danh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 821 đường Võ Văn Kiệt, khóm 3, phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Số điện thoại: 02993.824.859

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: đường Võ Nguyên Giáp, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Toàn bộ tài sản gắn liền với đất gồm: Văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, nhà bảo vệ, tường rào, sân đường đi bộ, hệ thống thoát nước, mái hành lang nhà sản xuất, san lấp mặt bằng (chỉ bán đấu giá tài sản trên đất, không bán đấu giá quyền sử dụng đất). Tài sản nằm trên thửa đất số: 490, tờ bản đồ số: 07, diện tích cấp giấy 10.000m2 (Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp; Nguồn gốc sử dụng: Nhà Nước cho thuê đất trả tiền hàng năm), tọa lạc tại: Lô G Khu công nghiệp An Nghiệp, ấp Phụng Hiệp, xã An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 080437 Số vào sổ cấp GCN: CT00057 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp cho Công ty TNHH Nhựa và Bao bì Hữu Tín ngày 10/6/2011. Theo hướng dẫn công văn số: 1169/STNMT-CCQLĐĐN ngày 28/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng thì trong trường hợp tài sản trên đất của Công ty TNHH Nhựa và Bao bì Hữu Tín cơ quan THADS kê biên và đưa ra bán đấu giá thì người mua trúng đấu giá được xem xét, cho thuê đất nếu đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai và khoản 3 Điều 81 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ (Được bổ sung tại khoản 53 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ) nếu không phải thực hiện tháo dỡ, di dời mang đi khỏi diện tích đất đã thuê. Tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá đối với tài sản xây dựng trên phần đất được nhà nước cho thuê phải gửi hồ sơ tham gia đấu giá cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường xem xét thẩm định dự án về sự phù hợp quy hoạch, ngành nghề kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp và các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, nếu đủ điều kiện thì mới nhận hồ sơ tham gia đấu giá. * Lưu ý: - Đối với tài sản là công trình xây dựng trên phần đất nhà nước cho thuê, thì người trúng đấu giá tài sản phải tháo dỡ, di dời mang đi khỏi diện tích đất đã cho thuê. Trường hợp, người trúng đấu giá tài sản có nhu cầu tiếp tục thuê đấtCông ty TNHH Nhựa và Bao bì Hữu Tín, địa chỉ: Lô G khu công nghiệp An Nghiệp, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

13,799,222,824

2,700,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 21/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 23/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/10/2022 - 16:00 22/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng . Số 821, đường Võ Văn Kiệt, P2, TP. Sóc Trăng. -Điều kiện: + Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; + Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại K4, Đ38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. +Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó - Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành). Ghi chú: Cá nhân: bản sao CMND, sổ hộ khẩu; Tổ chức: bản sao CMND của người đại diện theo pháp luật; giấy phép đăng ký kinh doanh.( Mang theo bản chính để đối chiếu).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 25/11/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng . Số 821, Võ Văn kiệt (Quốc lộ 1A cũ), phường 02, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư