Ngày 25/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và UBND xã Ngũ Hiệp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2022 do UBND huyện Thanh Trì ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 0363.022.775.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND huyện Thanh Trì giao UBND xã Ngũ Hiệp. Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. ĐT: 0948.411.892.

Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng 01 vị trí là khu đất thuộc một phần thửa số 189, tờ bản đồ số 90-A-IV và 90-B-II, một phần thửa số 124, tờ bản đồ số 90-A-II ) tờ bản đồ thổ canh - BĐ đo đạc năm 1994 tỷ lệ 1/1000) để sản xuất nông nghiệp do UBND xã Ngũ Hiệp quản lý. Diện tích khu đất: 16.100 m2 (chi tiết về khu đất có trong hồ sơ mời tham gia đấu giá).

Giá khởi điểm: 9.600 đồng/ m2/ năm.

Tiền đặt trước: 154.560.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Thời hạn cho thuê đất: 05 năm.

Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (một) vòng tại cuộc đấu giá với từng khu đất. Trả giá theo 1 m2 đất.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua, nộp hồ sơ, xem thực địa, nộp tiền đặt trước theo lịch trình sau (trong giờ hành chính):

- Bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00, ngày 10/10/2022 đến 17h00, ngày 22/10/2022 tại UBND xã Ngũ Hiệp.

- Xem thực địa: Trong 02 ngày, ngày 19/10 và ngày 20/10/2022.

- Nộp tiền đặt trước: Ngày 20/10, 21/10 và đến 17h00, ngày 24/10/2022.

- Tổ chức đấu giá: 08h30, ngày 25/10/2022 (thứ Ba) tại Hội trường UBND xã Ngũ Hiệp.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư