(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh ủy quyền như sau:
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1