(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (khu A7) tại TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải

Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 5