(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Tổng số lô đất đưa ra đấu giá: 08 lô đất ở, tổng diện tích 832 m2 (có danh sách chi tiết kèm theo). Vị trí: Khu QHCT Phân lô đất ở khu vực đất thu hồi của trường Văn hóa Nghệ thuật (cũ) phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. - Mục đích sử dụng: Đất ở. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku

Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 25/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 4