(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn ủy quyền như sau:

01 Tàu cá vỏ gỗ, máy chính MITSUBISHI 940CV, mẫu thiết kế: TH – 1707 – 01HN, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số đăng ký TH – 92486 – TS do Chi cục khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa cấp ngày 27/12/2017; Với thông số kỹ thuật: Chiều dài lớn nhất: Lmax = 26,5m; Chiều dài thiết kế: Ltk = 23,3m; Chiều rộng lớn nhất: Bmax = 7,60m; Chiều rộng thiết kế: Btk = 7,52m, Chiều cao mạn: D = 3,80m; Chiều chìm d = 3,15m; Chất lượng: Đóng mới 100%; Vật liệu: Vỏ gỗ; Lượng chiếm nước: W = 367,72 tấn; Trọng tải: 220,3 tấn; Hệ số béo thể tích: CB = 0,65; Loại thiết kế: Thiết kế mới; Máy chính: MITSUBISHI công suất 940CV. Số máy: 78990; Năm thiết kế: 2017; Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Hoài Nam. Nơi đóng tàu: Bình Định. Tên chủ tàu là ông Nguyễn Hoàng Dũng

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn

Ngày 25/9/2021, đấu giá 01 tàu cá vỏ gỗ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 25/9/2021, đấu giá 01 tàu cá vỏ gỗ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 25/9/2021, đấu giá 01 tàu cá vỏ gỗ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 25/9/2021, đấu giá 01 tàu cá vỏ gỗ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 25/9/2021, đấu giá 01 tàu cá vỏ gỗ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 25/9/2021, đấu giá 01 tàu cá vỏ gỗ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 6