(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 25/9/2020 do Công an huyện Cầu Ngang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0939871102.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Công an huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá là: Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính gồm 85 xe môtô đã qua sử dụng, trong đó:

- 83 xe không đủ điều kiện đăng ký lại (phế liệu).

- 02 xe đủ điều kiện cho đăng ký lại là:

+ Xe mô tô biển số 84E1 – 055.54

+ Xe mô tô biển số 84E1 – 297.82

4. Nơi có tài sản đấu giá: Công an huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 41.220.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng)

Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Bắt đầu: 07 giờ ngày 22/09/2020

- Kết thúc: 17 giờ ngày 24/09/2020

Nếu chuyển khoản khách hàng nộp tiền vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

7. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 14/09/2020 và ngày 15/09/2020.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi có tài sản đấu giá.

Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương hoặc Công an huyện Cầu Ngang để được hướng dẫn.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Bán hồ sơ tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ ngày 22/09/2020.

Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ ngày 22/09/2020.

- Địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Tổ chức đấu giá tài sản khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương phát hành).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương để đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), bản sao CMND, sổ hộ khẩu.

* Đối với tổ chức: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), Bản sao CMND của người đại diện, bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14 giờ ngày 25/9/2020

- Địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Ngày 25/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Trà Vinh ảnh 1
Ngày 25/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Trà Vinh ảnh 2
Ngày 25/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Trà Vinh ảnh 3
Ngày 25/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Trà Vinh ảnh 4
Ngày 25/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Trà Vinh ảnh 5