(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Sở Tài chính Nghệ An ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA. Địa chỉ: Số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính Nghệ An. Địa chỉ: Số 64, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vinh, Nghệ An.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước, điều kiện cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền thuê đất có thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm và tài sản gắn liền với đất trồng được tách ra từ khu đất lâm nghiệp tại trạm Nghi Yên thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vị trí theo trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất số 27/2018/BĐĐC/VPĐK do Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 16/8/2018 với diện tích đất đất 22.363,8 m2. Căn cứ pháp lý: Quyết định số 3686/QĐ.UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Nghệ An; Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh.

Về mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

Về thời hạn thuê đất và hình thức thuê đất: Quyền thuê đất có thời hạn 50 năm trả tiền thuê đất hàng năm.

Giá khởi điểm:

- Giá trị quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm có thời hạn 50 năm là 73.116.968 đồng/năm (Bảy mươi ba triệu một trăm mười sáu ngàn chín trăm sáu mươi tám đồng/năm).

Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

- Giá trị tài sản trên đất trả tiền một lần là: 222.848.000 đồng. Gồm:

+ Giá trị 872 cây thông do Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc trồng thuộc nguồn ngân sách nhà nước là: 201.444.000 đồng.

+ Giá trị rừng trồng tập trung trên 7 năm trên diện tích 4.756,5m2 đất (trong tổng diện tích 22.363,8 m2 đất đấu giá) để bồi thường cho cá nhân ông Nguyễn Huy Hành là 21.404.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 295.964.968 đồng (Hai trăm chín mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi bốn ngàn chín trăm sáu mươi tám đồng).

Tiền đặt trước: 190.803.000 đồng; Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng.

2. Đối tượng, điều kiện người tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng theo quy định tại điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai và quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai; điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư và quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

+ Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu; Có báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp quy hoạch được duyệt; Có cam kết thực hiện ký quỹ (theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật đất đai 2013 và quy định tại Điều 27, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP); Có đủ điều kiện về năng lực tài chính được Sở Tài chính thẩm định bằng văn bản (khái toán vốn đầu tư dự án khoảng 65 tỷ đồng nên điều kiện về năng lực tài chính là nhà đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 13 tỷ đồng và có cam kết của các tổ chức tín dụng, ngân hàng về cung ứng số vốn còn lại); Không vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An (được Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định bằng văn bản đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 01/09/2020 đến ngày 17h 23/09/2020 tại khu đất lâm nghiệp tại trạm Nghi Yên thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/09/2020 đến ngày 17h 23/09/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

5. Thời gian, địa điểm thu tiền đặt trước: Tiền đặt trước được nộp vào số tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA trong giờ hành chính ngày 22/09/2020; ngày 23/09/2020 và ngày 24/09/2020. Số tài khoản 0101000068899 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An. Địa chỉ: Số 21 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ lúc 09 giờ ngày 25/09/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA. Địa chỉ: Số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Lưu ý: - Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 393/2020/QĐQC-QT ngày 01/09/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền đất đối với một phần diện tích đất lâm nghiệp có rừng trồng được tách ra từ khu đất lâm nghiệp tại Trạm Nghi Yên thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định. Việc sử dụng đất thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thời gian thực hiện Dự án: Tổ chức , cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng dự án trong vòng 12 tháng và đầu tư xây dựng xong đưa vào sử dụng trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa.

- Giá trúng đấu giá cao hơn giá khởi điểm thì phần tăng thêm được coi là giá quyền sử dụng đất thuê. Tài sản trên đất sau khi đấu giá thuộc về người trúng đấu giá.

- Thông báo này thay cho giấy mời tham gia buổi đấu giá tài sản nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA. Điện thoại: 0915.050.157. Địa chỉ: Số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.