(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hưng Yên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 22, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ: Số 793 Đường Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tài sản 1: GCNQSDĐ số V810657 do UBND huyện Sóc Sơn cấp; diện tích 552 m2 tại Liên Xuân, Nam Sơn, Sóc Sơn, TP. Hà Nội mang tên ông Trần Duy Bình và bà Nguyễn Thị Huyền Trang. Gồm đất ở và đất vườn liền kề. Giá khởi điểm: 500.000.000 đồng. Đặt trước 50.000.000 đồng. Phí mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ.

Tài sản 2: GCNQSDĐ số BK754270 do UBND huyện Sóc Sơn cấp; diện tích 1770 m2 tại Đô Lương, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội mang tên ông Nguyễn Văn Tưởng và bà Nguyễn Thị Hằng. Gồm: Đất ở 1200 m2; đất vườn 570 m2. Giá khởi điểm: 3.000.000.000 đồng. Đặt trước 300.000.000 đồng. Phí mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ.

Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ 22 - 23/09/2020.

Thời gian nộp tiền đặt trước: 22 - 24/09/2020.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản: Giờ hành chính từ 25/08 - 23/09/2020 tại số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 09 giờ 00, ngày 25/09/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội. Đ/c: Tầng 22, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3724.6666.