(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 31/8/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh.

Địa chỉ: TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất.

Tài sản 1 (Gói 1)

Quyền sử dụng đất: gồm 41 lô đất đấu giá theo cụm, thuộc ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích: 12.857,8 m2 (Mười hai ngàn tám trăm năm mươi bảy phẩy tám mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 12.699.957.000 đồng (Mười hai tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi bảy ngàn đồng)

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tài sản 2 (Gói 2)

Quyền sử dụng đất: gồm 105 lô đất đấu giá theo cụm, thuộc xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Tổng diện tích: 25.261,7 m2 (Hai mươi lăm ngàn hai trăm sáu mươi mốt phẩy bảy mét vuông)

Tổng Giá khởi điểm: 24.120.729.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ một trăm hai mươi triệu bảy trăm hai mươi chín nghìn đồng)

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tài sản 3 (Gói 3)

Quyền sử dụng đất thửa đất số 196, tờ bản đồ số 17, đường 3 tháng 2, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Diện tích: 5.312,5 m2 (Năm ngàn ba trăm mười hai phẩy năm mét vuông)

Giá khởi điểm thuê hàng năm là: 62.417.000 đồng (Sáu mươi hai triệu bốn trăm mười bảy nghìn đồng)

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

Hình thức: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời hạn sử dụng: 50 năm.

Tài sản 4 (Gói 4)

Quyền sử dụng đất thửa đất số 209, tờ bản đồ 00, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Diện tích: 819,2 m2 (Tám trăm mười chín phẩy hai mét vuông)

Giá khởi điểm thuê hàng năm là: 7.787.000 đồng (Bảy triệu bảy trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

Hình thức: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời hạn sử dụng: 50 năm.

Tài sản được bán riêng lẻ theo từng gói

Thời gian, địa điểm: bán, tiếp nhận, tham khảo hồ sơ đấu giá; xem tài sản; cách thức đăng ký đấu giá và tổ chức đấu giá

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/9/2020 đến 17h00 ngày 22/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lộc Ninh;

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 01/9/2020 đến 17h00 ngày 22/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lộc Ninh;

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/9/2020 đến ngày 18/9/2020 tại khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ Đang – 0972.858.509 để được hướng dẫn xem tài sản);

Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 25/9/2020 tại UBND thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá liên tục, nhiều vòng cho đến khi không còn người nào tiếp tục trả giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Đối với Tài sản 1 và tài sản 2

Có phương án sử dụng đất đúng quy hoạch, đầu tư kinh doanh khả thi phù hợp với quy hoạch của huyện và đúng quy định của pháp luật về đất đai đã được UBND huyện Lộc Ninh phê duyệt;

Phương án đưa đất vào sử dụng và tiến độ sử dụng đất trong vòng 24 tháng;

Có cam kết không vi phạm quy định về đất đai trên địa bàn huyện Lộc Ninh có xác nhận của UBND huyện Lộc Ninh;

Có khoản tiền bảo đảm để thực hiện đầu tư mua dự án với giá trị tối thiểu phải bằng giá khởi điểm của dự án quyền sử dụng đất đấu giá;

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá;

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty hoặc Tập đoàn thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty hoặc Tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký và tham gia đấu giá mà thực hiện ủy quyền cho cá nhân khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với tài sản 3 và tài sản 4

Đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 58 Luật đất đai; Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Có cam kết không vi phạm quy định về đất đai trên địa bàn huyện Lộc Ninh có xác nhận của UBND huyện Lộc Ninh;

Có phương án đầu tư khả thi phù hợp với quy hoạch của huyện, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật để đảm bảo thực hiện dự án theo tiến độ và được uỷ ban nhân dân huyện Lộc Ninh phê duyệt.

Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư toàn bộ dự án;

Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài nước;

Trong thời hạn 12-24 tháng từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa đưa đất vào sử dụng, cam kết bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đúng tiến độ. Nếu quá thời gian trên, người trúng đấu giá không thực hiện đầu tư dự án sẽ bị Nhà nước thu hồi theo quy định;

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá;

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty hoặc Tập đoàn thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty hoặc Tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký và tham gia đấu giá mà thực hiện ủy quyền cho cá nhân khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp đi đăng ký (Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật) và nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá riêng theo từng gói tài sản tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước hoặc Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lộc Ninh.

Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành theo từng gói tài sản;

Bản sao Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân có chứng thực của người đăng ký tham gia đấu giá (Mỗi gói tài sản 01 bản);

Bản sao Sổ Hộ khẩu có chứng thực đối với người tham gia đấu giá là cá nhân, hộ gia đình. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu người tham gia đấu giá là tổ chức (Mỗi gói tài sản 01 bản);

Đơn cam kết xem tài sản đấu giá theo từng gói;

Có Phương án sử dụng đất đúng quy hoạch, đầu tư kinh doanh khả thi phù hợp với quy hoạch của huyện và đúng quy định của pháp luật về đất đai đã được UBND huyện Lộc Ninh phê duyệt theo từng gói tài sản;

Có cam kết không vi phạm quy định về đất đai trên địa bàn huyện Lộc Ninh có xác nhận của UBND huyện Lộc Ninh (Mỗi gói tài sản 01 bản);

Nếu người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực hoặc Hợp đồng ủy quyền được công chứng theo quy định. Nội dung văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền phải ghi rõ tài sản được ủy quyền tham gia đấu giá, ngày đấu giá, thời gian ủy quyền, đơn vị tổ chức đấu giá.

Chứng từ nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước (Bản Phô tô) đúng theo quy định. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Thời gian nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ngày 22/9/2020 (Thời gian kết thúc là 17 giờ 00 phút). Khách hàng nộp tiền đặt trước, trước thời gian quy định có thể thỏa thuận với Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Đối với Gói tài sản 1 và 2 phải có bản sao kê ngân hàng chứng minh nguồn tài chính đảm bảo để thực hiện đầu tư mua dự án với giá trị tối thiểu phải bằng giá khởi điểm của dự án quyền sử dụng đất đấu giá tối thiểu trong thời hạn 10 ngày gần nhất trước ngày đăng ký tham gia đấu giá.

Đối với Gói tài sản 3 và 4 phải có:

+ Có chứng từ chứng minh số dư trong tài khoản của mình không thấp hơn 20% tổng số vốn đầu tư đã dự kiến trong phương án đã được phê duyệt;

+ Có cam kết trong thời hạn 12-24 tháng từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa đưa đất vào sử dụng, cam kết bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đúng tiến độ;

Tiền Hồ sơ tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau:

Đối với Tài sản 1 và 2: 500.000 đồng/Hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng/Hồ sơ)

Đối với Tài sản 3: 3.000.000 đồng/Hồ sơ (Ba triệu đồng/Hồ sơ)

Đối với Tài sản 4: 1.000.000 đồng/Hồ sơ (Một triệu đồng/Hồ sơ)

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216

DANH SÁCH CHI TIẾT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠI HUYỆN LỘC NINH

Ngày 25/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 25/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 25/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 25/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 25/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 25/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 6