(BĐT) - Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Trung Tâm Phát Triển quỹ đất huyện Giồng Trôm ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 58/2020/HĐ.DVĐGTS ngày 11/08/2020 giữa Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất huyện Giồng Trôm với Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre (gọi tắt là Công ty Đấu Giá Tây Nam).

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre. Địa chỉ: Số 3E1 khu phố Mỹ Tân, phường 7, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Trung Tâm Phát Triển quỹ đất huyện Giồng Trôm. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm tài sản:

Lô 1: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và đấu giá tài sản gắn liền với đất khi nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Thửa đất số 17 tờ bản đồ số 76 tại Thị Trấn Giồng Trôm (Trụ sở cũ Văn phòng Huyện ủy).

Đối với đất:

Diện tích cho thuê đất: 3.848,3m2 (đã bao gồm diện tích lộ giới).

Mục đích sử dụng đất cho thuê: Đất thương mại dịch vụ (TMD).

Hình thức cho thuê đất: đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm toàn bộ diện tích của thửa đất.

Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất trả tiền hàng năm là: 426.684.000 đồng/ 1 năm (Bốn trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi bốn nghìn đồng trên một năm).

Vị trí thửa đất: tại vị trí 1, vị trí 2 đường Đồng Văn Cống, khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Đối với Tài sản trên đất: (đính kèm chi tiết danh mục tài sản).

Thực hiện đấu giá: Bán tài sản gắn liền với đất, thu tiền một lần trong năm đấu giá.

Giá khởi điểm: 1.226.973.000 đồng (Một tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

Tổng cộng giá trị thuê đất 01 năm và bán tài sản trên đất là: 1.653.657.000 đồng (Một tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyết định 1883/QĐ-UBND ngày 05/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và đấu giá bán tài sản trên đất khi nhà nước cho thuê đất 50 năm trả tiền hàng năm đối với thửa đất số 17, tờ bản đồ số 76, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm;

Phương thức đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê 50 năm, trả tiền thuê hàng năm toàn bộ diện tích của thửa đất và đấu giá bán tài sản gắn liền với đất, thu tiền một lần trong năm đấu giá: Người tham gia đấu giá trả giá cùng lúc giá tiền thuê đất hàng năm và giá bán tài sản gắn liền với đất theo bước giá được quy định cụ thể trong quy chế đấu giá (Trong đó tách riêng giá thuê đất hàng năm và giá bán tài sản gắn liền với đất trong cuộc đấu giá). Người trúng đấu giá là người đưa ra tổng giá trị tiền thuê đất trả tiền hàng năm (một năm) và giá trị tài sản gắn liền với đất cao nhất. Người trúng đấu giá phải nộp tiền một lần đối với giá trúng đấu giá tài sản trên đất. Riêng giá trúng đấu giá thuê đất nộp tiền hàng năm. Đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn 01 năm và được ổn định 10 năm, hết thời hạn ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá của kỳ ổn định liền kề trước đó.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá Lô 1: quyền sử dụng đất 43.000.000 đồng; tài sản trên đất: 130.000.000 đồng;

Bước giá qui định: quyền sử dụng đất 5.000.000 đồng/01 vòng trả giá; tài sản trên đất: 13.000.000 đồng/01 vòng trả giá.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 08/09/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại nơi tài sản tọa lạc.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 08/09/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre và Trung Tâm Phát Triển Quỹ đất huyện Giồng Trôm.

Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: Được liệt kê theo mục tài sản, Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 08/09/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam.

Điều kiện:

Tất cả tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh theo quy định; Đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ năng lực của khách hàng tham gia đấu giá).

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: Lô 1: Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ năng lực của khách hàng tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá sẽ thông báo thời gian cụ thể cho khách hàng.

Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/09/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại phòng họp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, địa chỉ khu phố 2, Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, nhiều vòng.

Điện thoại liên hệ: Số 02753835777 hoặc 0945204593 hoặc Website: daugiataynam.vn