(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 như sau:

-Tên đơn vị thông báo đấu giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang.

-Địa chỉ: số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

-Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang

-Người đại diện: Đỗ Văn Mịnh, chức vụ: Giám đốc.

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: CHO THUÊ MẶT BẰNG NHÀ XE, QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC

Cho thuê mặt bằng nhà xe bệnh nhân: nhà tiền chế diện tích: 200m2.

Cho thuê quầy thuốc bệnh viện: nhà cấp IV, diện tích 20m2.

Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Thời gian thuê:

+ Nhà xe bệnh nhân: 12 tháng.

+ Quầy thuốc bệnh viện: 36 tháng.

MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ THUÊ MẶT BẰNG:

Giá khởi điểm:

1/ Mặt bằng nhà xe bệnh nhân

Giá sàn khởi điểm: 45.300.000 đồng/ tháng (543.600.000 đồng/năm)

Số tiền (bằng chữ): Bốn mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng/ tháng.

Cơ sở trúng giá phải đặt cọc trước 1 tháng (tương đương giá trị của giá được chọn).

2/ Quầy thuốc bệnh viện

Giá sàn khởi điểm: 6.000.000 đồng/ tháng (72.000.000 đồng/năm)

Số tiền (bằng chữ): Sáu triệu đồng/ tháng.

Cơ sở trúng giá phải đặt cọc trước 1 tháng (tương đương giá trị của giá được chọn).

THỜI GIAN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 31/08/2020 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang, số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnhTrà Vinh.

Thời gian phát hành, nhận lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến ngày 24/9/2020, Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nhận và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Phòng Hành chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang (trong giờ hành chính), số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: không thu phí

Thời gian nhận tiền đặt trước: không yêu cầu

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25/9/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường giao ban Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang, số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnhTrà Vinh.

HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách mở báo giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một vòng đấu, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Xin liên hệ trực tiếp: Phòng Hành chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang,số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0294 3725209.

Tổ chuyên gia: BS. Hiếu (0919482394)

Email: bvdkcaungang@gmail.com

Trân trọng!