(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng Bãi giữ xe Cơ sở 1 tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ, số 04 đường Châu Văn Liêm, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ, số 04 đường Châu Văn Liêm, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá:

- Đặc điểm tài sản:

+ Diện tích: 260 m2.

+ Vị trí: Phạm vi lòng đường đoạn từ số 127 Châu Văn Liêm đến Bệnh viện Đa khoa thành phố (dài 130m, rộng 2m).

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.

* Yêu cầu đối với người đăng ký tham gia đấu giá: Phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ theo Phụ lục đính kèm Quyết định số 243/QĐ-BVUB ngày 31 tháng 7 năm 2020 và phải được Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ xét duyệt hồ sơ.

* Yêu cầu đối với người trúng giá: Thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết theo yêu cầu của Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 21/9/2020 (đến 15 giờ) tại nơi tọa lạc tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 21/9/2020 (đến 15 giờ) tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 41.600.000 đồng/tháng (Giá khởi điểm không bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan (điện, nước,…).

(Tiền đặt trước 10% x (giá khởi điểm x thời gian thuê), nhận vào ngày 17/9/2020, ngày 18/9/2020 và ngày 21/9/2020 (đến 15 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 21/9/2020 (đến 15 giờ).

6. Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ xét hồ sơ: Từ ngày 22/9/2020 đến ngày 24/9/2020.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 25/9/2020 tại Trung tâm.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.