(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại dầu khí ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi. Đ/c: Số 15, Đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.

Người có tài sản và nơi để tài sản: Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại dầu khí. Đ/c: Khu đô thị Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Nguyên gói tài sản gồm 05 xe ô tô, cụ thể: 03 xe ô tô TOYOTA FORTUNER; biển số 76A - 012.24, 76A - 018.51, 76A - 014.18; năm, nước sản xuất: 2013, Việt Nam và 02 xe ô tô TOYOTA LANDCRUISER PRADO; biển số 76A - 031.08, 76A - 031.57; năm, nước sản xuất: 2014, Nhật Bản.

Giá khởi điểm: 3,688 tỷ đồng. Tiền đặt trước: 700 triệu đồng.

Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến ngày 22/09.

Đấu giá: Ngày 25/09/2020 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến Trung tâm. Điện thoại: 3837266.