(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2019 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1: Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS huyện Cái Bè. Đ/c: Khu 3, TT. Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tài sản đấu giá gồm: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 254, TBĐ số 11, DT 1.908,9 m2, CLN, tại ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo GCN QSDĐ số BM444816, do UBND huyện Cái Bè cấp ngày 10/10/2013 cho ông Lê Minh Hưng và cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 232.100.000 đ.

- Tài sản 2: Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho. Đ/c: Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tài sản đấu giá gồm: QSDĐ có DT 330 m2 (đất ONT: 48 m2, đất CLN là 282 m2) thuộc thửa đất số 368, TBĐ số 11 + QSDĐ có DT: 40 m2, đất ONT, thuộc thửa đất số 323, TBĐ số 11, tại ấp Bình Tạo A, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang theo GCNQSDĐ số H01158 ngày 29/08/2006; số H00537 ngày 27/12/2005 do UBND huyện Châu Thành cấp cho bà Trần Thị Kim Liên và CTXD trên đất. Giá khởi điểm: 1.135.424.000 đ.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tài sản 1 là 23.000.000 đ/hs; Tài sản 2: 170.000.000 đ/hs.

4. Tiền mua hồ sơ đấu giá: Tài sản 1 là 200.000 đ/hs; Tài sản 2 là 500.000.000 đ/hs.

5. Cá nhân/ tổ chức đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản: mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 23/09/2019 (Tài sản 1); ngày 25/09/2019 (Tài sản 2) trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc: Ngày 19, 20, 23/09/2019 (Tài sản 1); ngày 23, 24, 25/09/2019 (Tài sản 2) vào tài khoản của Công ty số: 150180689000040- EIB Chi nhánh Mỹ Tho.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10 giờ 00, ngày 25/09/2019 (Tài sản 1); 14 giờ 00, ngày 27/09/2019  (Tài sản 2)  tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. ĐT: 0915 615 767.