(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/8/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 35 và Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 35 tại làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3