(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/8/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 488986 do UBND huyện Chư Prông cấp cho ông Trần Hữu Phú và bà Nguyễn Thị Bé ngày 03/7/2007 tại thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông

Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 3