(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/8/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng ủy quyền như sau:

20 lô đất

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng

Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 25/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6