(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng các lô sạp tại chợ Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vào ngày 25/8/2021 do Ban Quản lý chợ Hoa Lư – Phù Đổng ủy quyền như sau:

Đấu giá cho thuê mặt bằng các lô sạp tại chợ Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. - Tổng số: 35 lô sạp; Tổng diện tích: 105m2 (chi tiết theo Danh Mục đính kèm). - Địa chỉ: Chợ Hoa Lư thành phố Pleiku (Tổ 4, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). - Thời hạn sử dụng: 15 năm, thu tiền 01 lần trước khi ký hợp đồng cho thuê mặt bằng; - Mục đích sử dụng: Dùng để kinh doanh dịch vụ thương mại. -Tổng giá khởi điểm: 1.364.615.000 đồng (Một tỷ ba trăm sáu mươi tư triệu sáu trăm mười lăm ngàn đồng).

Ban Quản lý chợ Hoa Lư – Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ngày 25/8/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ Hoa Lư, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 25/8/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ Hoa Lư, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 25/8/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ Hoa Lư, tỉnh Gia Lai ảnh 3