(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/7/2022 do Viễn thông Lâm Đồng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Lâm Đồng. Đ/c: Số 08 Trần Phú, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tên tài sản đấu giá: Bình ACCU các loại của Viễn thông Lâm Đồng.

Giá khởi điểm tài sản: 570.000.000 đồng. Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 22/7/2022 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Ngày 20/7/2022 và ngày 21/7/2022 (trong giờ hành chính) tại số 08 Trần Phú, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/7/2022 đến ngày 22/7/2022 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: Tương đương 20 % giá khởi điểm.

Tổ chức đấu giá: Ngày 25/7/2022.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định, mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Địa điểm mua hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.