(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành An – Chi nhánh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/7/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên ủy quyền như sau:
Ngày 25/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ảnh 1