(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất sản vào ngày 25/7/2020 như sau:

1. Khu đất đấu giá: Khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, gồm 30 thửa đất (Lô ĐG-04: Từ thửa ONT-42 đến thửa ONT-55; lô DG-05: Từ thửa ONT-56 đến thửa ONT-71). Giá khởi điểm: 7.700.000 đồng/m2. Bước giá là chung: 200.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/thửa đất. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 06/07/2020 đến hết ngày 23/07/2020 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://sotnmt.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thạch Thất (http://www.thachthat.hanoi.gov.vn), Cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn). Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Thạch Thất (địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia (địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 22/07 và 23/07/2020 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: “Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia. Số TK: 2121.0002.353333 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV - CN Tây Hồ)”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, ngày 22/07 và 23/07/2020 (giờ hành chính).

5. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 25/07/2020 tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất. Đ/c: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất. ĐT: 024.38.768.930.