(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/7/2020 do an Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt. Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ. Địa chỉ: Số 34 Tôn Thât Thuyết, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

3. Tên tài sản, giá khởi điểm và tiền đặt trước:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng 09 lô đất ở nông thôn tại khu vực phía Tây đường 9D, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Giá khởi điểm: Từ 465.000.000 đồng/lô đất đến 495.000.000 đồng/lô đất.

- Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/lô đất.

4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/7/2020 đến ngày 22/7/2020 (trong giờ hành chính), trong đó:

- Từ ngày 09/7/2020 đến 19/7/2020: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt.

- Từ ngày 20/7/2020 đến 22/7/2020: Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/7/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/7/2020. (Khách hàng có thể nộp trước thời gian trên vì lý do cá nhân).

- Địa điểm: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3904201005010 của Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện Cam Lộ (trong giờ hành chính).

- Điều kiện:

+ Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND (bản sao hợp lệ hoặc bản photo có bản gốc để đối chiếu).

+ Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty).

+ Mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Việt hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ ngày 22/7/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/7/2020 khách hàng nộp phiếu trả giá tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ (trong giờ hành chính).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (công bố giá):

- Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 25/7/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Vậy, Công ty thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0905.434.909

DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ THUỘC KHU VỰC PHÍA TÂY ĐƯỜNG 9D, XÃ CAM HIẾU, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 25/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 1